Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономическата библиотека представя

05.09.2014
Оцени тази статия:

Анализ на електроенергийния пазар в България

Димо Стоилов

Издателство на Техническия университет – София, 2013

Книгата е резултат от проучване, възложено от Електроенергийния системен оператор, което е осъвременено и допълнено, за да служи на всички заинтересувани от електроенергийното стопанство независимо от тяхната специалност или професия.

Изложението започва с основни икономически, технологични и организационни знания, предназначени да покажат на лицата, въвлечени в преобразователните процеси, как реформите в електроенергетиката се провеждат за увеличаване на общественото благо.

Книгата съдържа:

- технико-икономически анализ на етапите на либерализация на пазара на електроенергия у нас;

- съображения за предстоящи етапи от либерализиране на електроенергийния пазар в България;

- предложения за подобряване на националното електростопанство.

За автора

Д-р Димо Стоилов е доцент в катедра „Електроенергетика” в Техническия университет - София. Преди да започне преподавателската си дейност той е работил дълго време като специалист в Централното диспечерско управление към Националната електрическа компания - ЕАД. Основните му изследователски и преподавателски интереси са в областите на оптималното оперативно планиране и управление на режимите на електроенергийните системи (ЕЕС), организацията и работа на пазарите на електроенергия, развитието на ЕЕС, електрическите мрежи в населените места.

 

Електроенергетиката на България: Развитие и обществена цена 

Колектив

Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2009

Книгата съдържа количествена оценка за развитието на електроенергетиката на България до 2030 г. Авторите са разработили енергийна политика на здравия разум, която може да насочи електроенергетиката към конкурентна икономика и благополучие на крайния потребител в противовес на провежданата досега политика на екстензивно развитие. Предложеният сценарий ще акумулира спестявания на около 14,4 милиарда евро още към 2020 г. от рационализирането на енергийната политика в България. Тези средства могат да бъдат използвани за възраждането на страната, ускореното внедряване на ВЕИ и енергийна ефективност съгласно енергийната стратегия на ЕС, както и за решаването на многобройните социално-икономически проблеми.

Книгата е дело на авторски колектив в състав: инж. Георги Стоилов, н.с. физик Лияна Аджарова, н.с. инж. Теменуга Манойлова, ст.н.с. инж. Георги Босев, под ръководството на проф. Пламен Цветанов от Българската академия на науките, “Енергийния системен оператор” ЕАД, “Тотема Инженеринг” ООД и Енергийна Агенция - Пловдив.

 

Можете да направете своята виртуална разходка тук.


Разгледайте близо 6000 заглавия.

Регистрацията е лесна.

Цената на абонамента – достъпна.

Вземете си книга! Он-лайн търсене и запазване на книги.

Представяне на книги и автори, дискусии, прожекции на документални филми.

Фейсбук страница