Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономическата комисия тази седмица

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

На редовното си заседание в сряда (28.11) депутатите от Комисията по икономическа политика одобриха представената от правителството Програма за приватизация на държавни предприятия през 2002 г. Според тази програма за приватизация ще бъдат обявени всички около 1600 държавни фирми без тези, които са включени в специален списък към новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол (чието гласуване на второ четене предстои). На практика обаче приемането на новия закон ще обезсмисли напълно подобна програма, защото с него автоматично се открива процедура по приватизация на всички държавни и общински дружества.

Предвижда се през 2002 г. да бъдат сключени 349 приватизационни сделки с приходи за 748.5 млн.лв. Според вицепремиера Николай Василев, който представи програмата пред депутатите, в нея се залагат песимистични очаквания по отношение на приходите, защото се цели минимизиране на рисковете от неизпълнение на обещанията. Това обаче не означавало, че след като в програмата са заложени 200 млн. лв. приходи от приватизация в отрасъл "Съобщения", БТК ще бъде продадена за тази или по-малка сума. Същата е ситуацията и в отрасъл "Търговия", където се включва "Булгартабак Холдинг", а очакваните приходи са общо 212 млн. лв. Според министър Василев предстои изработването на около 5 стратегии за приватизация на отделни държавни дружества, включително и на такава за приватизацията на "Булгаргаз". Засега "Булгаргаз" е включен в списъка с изключенията, защото предстои преструктурирането му.

Гласувано беше и допълнение към Становището на икономическата комисия за гласувания на първо четене миналата седмица Закон за държавните помощи. Подобно допълнение беше наложено от факта, че вносителят на законопроекта (Министерски съвет) не е включил в обсега му общинските помощи, а депутатите от комисията пропуснаха да забележат това при първото четене. Оригинално гласуваният проект силно ограничава приложното поле на закона. Както вече коментирахме, предназначението на този закон е да се предотврати изкривяването на конкуренцията вследствие на ползването на държавни (и общински) помощи. Общинските помощи могат да се проявят под формата на субсидии, опрощаване на заеми или меки кредити, предоставяни от общините.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!