Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономическа свобода в България и по света

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

От 1996 г. институтът "Фрейзър", Канада, с помощта на 57 изследователски института от различни страни, всяка година издава изследване за икономическата свобода по света. Институтът за пазарна икономика участва в изготвянето на индекса от самото начало. През последните години инициативата добива нарастваща популярност, защото резултатите предлагат обективна база за сравнения между различни държави.

Структурата на индекса обхваща следните основни области: размер на правителството, правна структура и сигурност на правата на собственост, достъп до сигурни пари, свобода на размяната с чужденци, ограничения върху кредитите, труда и бизнеса.

Последният доклад, подготвен през 2002 г., - Икономическата свобода през 2000 г., е достъпен на страницата на И.З.И. ( към документа).

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!