Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Идея за стандартен международен речник на икономическите термини, понятия и организации

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Красен Станчев, съвместно с Центъра за глобално икономическо развитие и Рута Вайниене – автор на идеята и на първоначалния вариант работи върху българското издание на Стандартен международен речник на икономическите термини, понятия и организации.

Ето част от съдържанието на този речник

· „Права на собственост” (“Property Rights”): система права, определящи собствеността, която е в основата на пазарното общество. Това са права на контрол върху начина, по който дадени ресурси биват използвани и по който се разпределят произтичащите разходи и ползи. Ясното определените права на собственост са условие за ефективното използване и разпределение на ресурсите. Правата на собственост трябва да определят поне контролът на собственика, да му позволяват да прехвърля или продава собствеността, да изключва другите от този процес и да се наслаждава на ползите, създавани от собствеността”

· „Колективно действие”, „логика на колективното действие” („Collective Action, the Logic of Collective Action“): теория, занимаваща се с предоставянето на обществени блага (“public goods”), когато размяната между частни лица неуспява да ги предостави по подходящ начин; това действие и неговата логика изискват поне двама или повече отделни индивида или групи да преодолеят пазарния провал чрез представянето на обществено благо.

· „Принуда” (“coercion”): начин да бъдат накарани хората да сътрудничат чрез ограничаване на техния избор.

Българското издание ще се появи най-рано в края на октомври – началото на ноември т.г. Издателските права са на Института за пазарна икономика.

Всеки, който желае, може да подкрепи по-бързото осъществяване на тази идея чрез дарение по собствен избор, като пише на stanchev@ime.bg или прехвърли средства по тази сметка:


Име на банката: ”Булбанк” АД, клон Калоян
Точен адрес на банката: ул. Калоян №3
BIC: BFTBBGSF
Сметка в лева IBAN: BG46BFTB76301039223415
Сметката е на името на: Фондация “Институт за пазарна икономика”