Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Идеи за икономически политики

23.05.2013
Оцени тази статия:

На 20-ти май групата Macro Watch публикува доклад със заглавие "Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци". Докладът представлява опит да се подредят, анализират и приоритизират идеите и предложенията, насочени към икономически растеж, просперитет и намаляване на бедността в България.

Докладът е изготвен въз основа на обсъждания, проведени в периода октомври 2012 - март 2013 г. и има за цел да фокусира вниманието върху ключови области на политики, които сега и в непосредствено бъдеще ще имат най-голямо значение за подобряване на икономическите и социалните перспективи в България. Тези най-важни области са пазара на труда – заетост, доходи и безработица, образованието и подкрепата за човешкия капитал, инвестициите и бизнес средата и, не на последно място – ефективността на управлението на публичните ресурси от държавата.

Докладът съдържа кратък анализ на състоянието във всяка една област, последван от дискусия по близо 200 мерки и идеи за действия и реформи. В тях са включени както предложенията на екипа, така и най-често обсъжданите мнения и искания, част от които получиха и подкрепата на някои политически партии. Авторите на доклада не правят опит за подредба на мерките по важност, нито пък се ангажират с категорична оценка по скалата "полезно/вредно". Стремежът им обаче е да посочат основните очаквани ефекти от прилагането на всяка една мярка. В края на всяка тематична област са посочени препоръките на Macro Watch за някои от най-полезните мерки.

Пълен текст на доклада "Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци" можете да прочетете тук.

Macrо Watch е инициатива на Институт "Отворено общество" – София, която започна през 2007 г. и чиято цел е периодично да анализира икономическата ситуация и рисковете пред страната.

В Macro Watch участват икономистите:

Георги Ангелов – старши икономист в Институт "Отворено общество"; Лъчезар Богданов – управляващ съдружник, Industry Watch; Георги Ганев – програмен директор, Център за либерални стратегии; Димитър Чобанов – преподавател в УНСС; Георги Прохаски – председател, Център за икономическо развитие; Десислава Николова - главен икономист, Институт за пазарна икономика