Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

И премиерът взе отношение за минималния капитал

Автор: Петър Ганев / 05.12.2008
Оцени тази статия:

 

В последната една година доста често писахме за изискването за минимален капитал при започване на бизнес (регистрация на ООД). Темата предизвика сериозен интерес, тъй като аргументацията е относително проста и разбираема за широк кръг от хора, а отношението на правителството към проблема е показателно за нагласите на управляващите към предприемачите и техния стремеж да започнат бизнес и да реализират печалба.

Идеята да се премахне или поне драстично да се намали това ненужно изискване набра още по-голяма скорост, когато Мартин Димитров внесе съответния законопроект, където се предлагаше десетократното намаление на изискването за минимален капитал. Предложението имаше широка подкрепа в публичното пространство, като в полза на подобна мярка се изказваха дори чуждестранни експерти и представители на международни институции (като Световната банка). Законопроектът мина на първо четене, но после определени фактори изиграха своята роля и при финалното гласуване отпаднаха текстовете за десетократното намаление. Основните фактори за отхвърлянето на това предложение бяха проявеното неразбиране от страна на т. нар. юридическо лоби в парламента и фактът, че самият законопроект беше внесен от представител на опозицията.

Ето, че няколко месеца по-късно, когато правителството беше принудено (поради проявяващите се ефекти от финансовата криза) да се замисли за бизнеса и проблемите, пред които са изправени предприемачите, административните пречки пред бизнеса отново излязоха на преден план. На последното заседание на правителството беше прието предложението за промени в Търговския закон, които предвиждат намаляване с 50 пъти - от 5000 лв. на символичните 100 лв., на началния капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност.

На Интернет страницата на Министерския съвет беше публикувана информация за това решение, както и изказване на премиера Сергей Станишев по темата:

„Досега високият размер на минималния капитал бе една от пречките за стартиране най-вече на малък бизнес. Това е конкретна мярка, която предприемаме сега, и тя е една от многото, залегнали в Плана за по-добро управление. Действията ни ще бъдат достатъчно гъвкави и динамични, за да гарантираме по-добра бизнес-среда, да премахнем ненужни пречки, които съществуват пред икономическата инициатива на гражданите".

Да, сега вече сме на едно мнение с управляващите. Най-точното определение за това изискване е именно „ненужна пречка". При това пречка, която е толкова проста и видима, че да се чуди човек как въобще е била в сила толкова време. Можем само да се надяваме, че този път предложението ще бъде прието в неговият оригинален вид.