Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Графики – данъци и такси в общините

Автор: Петър Ганев / 25.03.2011
Оцени тази статия:

Какво се случва с данъка върху недвижимите имоти на фирмите и такса смет за юридически лица през тази година? Публикуваме две графики със ставките в 28-те най-големи града в страната. Повече по темата, с фокус върху данъчната оценка и отчетната стойност на имотите, може да прочетете тук – „Облагащият се облажва на гърба на фирмите”. 

При ставката на данъка върху недвижимите имоти на фирмите няма съществени промени през 2011 – нито едно увеличение и няколко намаления. По-ниска е ставката в Кърджали, Русе, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Това е продиктувано от промените, дискутирани в горната статия. Прави впечатление, че спрямо базовата 2007 година (с унифицирана ставка) 11 общини са повишили ставките си, докато в 9 има намаление. Най-ниската ставка остава в Търговище – 1 промил. Най-високата е във Велико Търново и Сливен – 2,5 промила.

Накратко – различия има, но никъде не се е стигнало до крайности (възможностите по закон са от 0,1 до 4,5 промила).

При такса смет има чувствителни промени през 2011 – 17 от големите общини намаляват ставките си. Рекордът е в Сливен – от 7 на 1,4 промила. В Хасково също е сериозно намалението – от 12 на 5 промила. Най-висока остава ставката в Пазарджик – 14 промила, а най-ниска вече е в Сливен, следван от Габрово. 

Всички тези данни показват, че общините провеждат активна политика. Не всички се справят добре - някои товарят бизнеса повече, други смъкват данъци и такси. Политиката им обаче често се води и от промени на национално равнище – конкретният пример с оценката на имотите.

 

***

Информацията е част от предстоящия Индекс „Местни условия за правене на бизнес 2011”, който ще бъде представен в началото на месец април.

Повече информация за миналото издание можете да видите тук:

http://www.effectivemunicipality.com/bg