Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС за 2010 г.

Автор: Красимир Петкашев / 28.01.2011
Оцени тази статия:

На заседанието, проведено на 26 януари 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи втория си Годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС за 2010 г. Интерес към заседанието не липсваше. То бе уважено от посланиците на Испания, Белгия и Унгария, както и от редица други гости и представители на изпълнителната власт. Председателят на комисията г-ца Панайотова направи преглед върху развитието на 21 програми, финансирани с европейски средства, като в голяма степен тя преповтори казаното от министър Дончев на предишно заседание на комисията. Представянето започна с най-наболялата тема в момента, а именно програма Шенген. Усвояването там е почти на 100%. Потвърдено бе и очакването България да бъде технически готова да се присъедини към Шенгенското пространство през месец март, което г-ца Панайотова определи за най-важния приоритет в момента.

Много добро усвояване се отчита и в програмата за развитие на селските райони – 19%, договорени пари там са 37%. Останалите, определени за фаворити в усвояването програми, са ОП “Административен капацитет”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Конкурентноспособност” (без JEREMIE обаче ръстът е значително по-нисък). Най-слаб напредък в усвояването е отчетен за ОП “Околна среда” и ОП “Транспорт”. Общо за всички оперативни програми, към края на 2010 г. реално изплатените суми са 10% от общия бюджет, докато процентът на договаряне е 37%.

Ценни бяха препоръките на доклада, по-важните, от които са свързани с:

- изработване на Закон за управлението на европейските средства. Стана ясно, че вече има страни от ЕС с такива закони – Словакия, Дания, Гърция, Латвия;

- въвеждане на електронно кандидатстване и отчитане на проектите, което да облекчи сложните и тромави бюрократични процедури;

- унифициране на документите за кандидатстване и отчитане на проектите;

- изменение на Закона за обществените поръчки, за да се отстранят пречките по реализацията на проектите (напр. дългите срокове за обжалване)

В края на заседанието думата взе и министър Томислав Дончев. Той приветства доклада и заяви, че голяма част от констатациите и препоръките в него са навременни и смислени. Според него по-голям фокус трябва да има върху изпълнението на дейностите, отколкото върху формите на отчитането им. Това, че са похарчени едни средства все още не означава, че е произведен добър и положителен ефект, заяви той. Необходимо е префокусиране, трябва да се започне да се мисли не само върху това колко, а да се разсъждава по-често за въпросите какво и къде. Трябва да се мисли и върху това как да се управляват последиците от финансовите корекции. Тези корекции най-общо визират евентуалните неустойки, които общините с допуснати нарушения в усвояването на евросредствата трябва да възстановят. За общините с малки бюджети една финансова корекция от 10% от стойността на проект за 20-30 млн. лв. е непосилна сума. За намирането на компромисно решение вече се водят консултации с Националното сдружение  на общините.

С 15 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”, годишният доклад за усвояването на средствата от ЕС в България за 2010 г. беше приет от комисията.

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на Foundation Open Society Institute (OSI-ZUG). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на OSI-ZUG.

Настоящият коментар е част от проект “Better Governance in Bulgaria”.