Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Глобализацията – развитие, катастрофа и пак развитие

Автор: ИПИ / 16.12.2006
Оцени тази статия:
 

Институтът за пазарна икономика препоръчва на всички новата книга на Бринк Линдси “Глобалният капитализъм”. Оригиналното заглавие на новия труд на вицепрезидента на института “Катон” и световно известен изследовател в областта на международната търговия е AGAINST THE DEAD HAND: The Uncertain Struggle for Global Capitalism

Любопитна е историята за названието на книгата. Ето какво разказва самият Бринк Линдси по време на представянето през 2002 г. на своя нов труд за произхода и същността на глобалния капитализъм. 1

“Докато пишех книгата, твърде често приятели и познати ме питаха какво ще бъде нейното заглавие. У мен, макар и за секунди, се пораждаше едно притеснение, защото знаех, че след като им изрецитирам цялото заглавие – “Да се действа срещу мъртвата ръка: Нестабилната борба за глобален капитализъм”, ще последва минута-две мълчание и веднага след това ще се стигне до “Какво е “мъртвата ръка”?. И аз пак ще трябва обстоятелствено да разказвам...”

Най-добрата реакция на обяснението за “мъртвата ръка” дава едно от неговите деца. Работейки у дома, често му се налагало да отива при момчетата – на 11, 8 и 5 години по това време, за да помоли за тишина, докато пише. Веднъж един от тях за кой ли път го запитал: “Как се казва книгата ти?” И той за сетен път отвърнал. Малкият поклатил глава, погледнал го бегло и отсякъл: “Страхотна книга, тате!”.

“Мъртвата ръка” Линдси заимства от юридическата терминология, свързана с правото на наследяване и ползване. Всъщност “правото на мъртвата ръка” означава владеене на недвижимост от страна на юридическо лице без право на отчуждение. В речника можем да намерим и определението “деспотичното, подтискащо влияние на миналото.”

Образът на “мъртвата ръка” има и изключително въздействие със символичната си наситеност. Този символ е използван многократно в изкуството и литературата.

За Линдси тя олицетворява “това, което ни следва от миналото”. “В книгата си аз описвам глобализацията като постоянна борба между две ръце – мъртвешката ръка на миналото, ръката на колективизма и невидимата ръка на Адам Смит” – споделя авторът.

Според скромното мнение на Бринк Линдси, историята, която се е опитал да разкаже е за явление, присъщо на глобализацията, за което твърде много се говори, ала твърде малко се познава и разбира – а именно - деспотичното влияние на миналото.

Книгата е опит да се проследи глобализацията вчера, днес и утре. Малкият на Линдси е съвсем прав – това е една страхотна книга.

 

 

-------------------------------------

1 Пълният текст можете да намерите на http://www.cato.org/events/transcripts/020205et.pdf