Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Габрово – зелен, интелигентен, иновативен

Автор: ИПИ / 03.07.2020
Оцени тази статия:

ИПИ, в партньорство с Община Габрово, изготви новия Инвестиционен профил на Габрово за 2020 г. (виж тук). Профилът включва информация за икономическото развитие на Габрово, в т.ч. представяне на водещите сектори от преработващата промишленост, човешкият капитал и динамиката на пазара на труда, както и потенциалът на индустриалните зони и развитието на Технологичния парк на Технически университет - Габрово. Някои от ключовите моменти в икономическото развитие на Габрово са:

  • За последните пет години БВП на човек от населението в област Габрово нараства с 51%, като по този показател Габрово е в топ 3 на страната и лидер в района;
  • Икономиката на община Габрово има ясно изразен промишлен профил. През 2018 г. предприятията в Габрово са произвели продукция за над 1 млрд. лв., като продукцията на преработващата промишленост достига 630 млн. лв.;
  • Водещи сектори в промишлеността са производството на машини и метални изделия, както и на текстил и облекло. Над половината от продукцията на промишлените предприятия е предназначена за износ;
  • Макар и все още малък, секторът на информационните услуги и технологии е отчетливо най-динамичният в местната икономика – ръст на продукцията, добавената стойност и заплатите, като се предвиждат нови инвестиции и разкриване на нови работни места;
  • Наблюдава се ясна тенденция за нарастване на добавената стойност в местната икономика, като добавената стойност достига над 25 хил. лв. на един нает. Близо 44 хил. лв. на един нает е добавената стойност в производството на машини и оборудване и близо 40 хил. лв. в ИКТ сектора;
  •  Вече е факт сътрудничеството на Община Габрово с Тракия Икономическа – Зона. Габрово влиза в голямата зона като дестинация за иновации именно заради силното машиностроене и възможността за развитието на технологичния парк около ТУ – Габрово.

Повече детайли за икономиката на Габрово може да видите в новия Инвестиционен профил на Община Габрово за 2020 г. В момента ИПИ работи и по аналитичната част от План за интегрирано развитие на Община Габрово 2021-2027 г.