Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Фискалният резерв се топи като априлски сняг

Автор: Михаил Андреев / 15.04.2011
Оцени тази статия:

Натрупването на средства във фискалния резерв е в пряка зависимост от изпълнението на консолидирания бюджет. Той включва наличността по всички сметки и депозити на правителството.

Размерът на фискалният резерв към края на 2010 г. е малко над 6 млрд. лв. или точно половината от рекордно високото ниво (12 млрд. лв.) към края на октомври 2008 г.

 

 

Намалението на размера на резерва през последното тримесечие на 2010 г. се ускорява от началото на 2011 г. Само през първите два месеца намалява с около 940 млн. лв. до 5.1 млрд. лв. към края на февруари. Ново намаление ще има и през март според данните от месечния баланс на управление „Емисионно”.

Вероятността съвсем скоро фискалният резерв да достигне 4.5 млрд. лв., колкото е минимумът към края на декември 2011 г. по закон, е напълно реална. С това ще се изчерпа възможността за вътрешно финансиране на бюджетния дефицит, а емисията на дълг на международните пазари изглежда неизбежна. Такава възможност все пак в предвидена в закона за 2011, но правителството се въздържа да я прилага.

Натрупаните средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд са точно 1/3 от размера на фискалния резерв към края на февруари. Наскоро отново се заговори за промяна в закона, регламентиращ статута и дейността на фонда с цел да се стимулира Българската икономиката. Това е практическа подмяна на идеята за Сребърния фонд, който трябва да е гарант за пенсионната система. (Още по темата тук)

Правителството трябва да положи максимални усилия да балансира бюджетната позиция през следващите месеци. И ако ценовата динамика на международните пазари внася известна несигурност при изпълнението на приходите, то контролът върху разходите е изцяло в ръцете на правителството. С предизборно харчене обаче няма как да се получи.