Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Европейска ресурсна банка

15.12.2006
Оцени тази статия:

На 29 и 30 октомври в Боровец се състоя първата годишна среща на Европейскатаресурсна банка (Resource Bank Europe - www.rbeurope.org).Първоначалната идея възниква през 2003 г. по време на семинар в Гумерсбах,Германия, и принадлежи на професорите Пиер Гарело и Харди Буйон. С цел подобряванена стратегиите на либералните институти и засилване на взаимодействиетомежду тях се организира ресурсна банка в Европа по подобие на тези в Съединенитещати, Африка и Азия.

На срещата присъстваха представители от TechCentralStation Europe, Institutefor Research in Economics and Fiscality, Institute for Economic Studies,Eurolib Network, Institut Molinari - Франция, Liberales Institut, Centrefor the New Europe, Jean Monnet Center of Excellence, Friedrich NaumannFoundation - Германия, Heritage Foundation, Atlas Economic Research Foundation,Mercatus Center, Association for Competitive Technology, IGEG – САЩ, IstitutoActon Religione e Liberta – Италия, Stockholm Network, International PolicyNetwork, Transatlantic Institute - Великобритания, New Economic School –Грузия, Jerusalem Institute for Market Studies – Израел, Markedscentret– Дания, Mont Pelerin Society, AGEFI, Liberales Institute – Швейцария, Associationfor Liberal Thinking – Турция, Circulo de Empresarios – Испания, NIIBC –Холандия, Hayek Instutut – Австрия, Liberty Institute – Индия, Nova Civitas– Белгия, CRSPEJ – Румъния, Lithuanian Free Market Institute - Литва, TheHeritage Foundation - Русия, Българското дружество “Фридрих Хайек”, Центърза икономическо развитие, LINK, Център за социални практики, Институт запазарна икономика – България. Изказване по време на заключителната галавечеря направи и министърът на финансите Милен Велчев.

Дискутирани бяха въпроси относно насърчаването на икономическата свободакато цяло, намаляването и опростяването на данъчното облагане, конкуренциятамежду страните по отношение на данъчните ставки и последствията от нея,понижаването на държавните разходи чрез съкращаване на администрацията ивъвеждане на електронно правителство, фискалната децентрализация. Освентова участниците обсъдиха ролята на ЕС по отношение на свободната търговиямежду страните вътре и извън съюза. Друга съществена част от въпросите засягашеучредяването, организацията и управлението на либерален институт, взаимодействиетос медиите, търсенето на източници за финансиране и предприемането на публичникампании.

Като цяло ресурсната банка постави началото на по-засилено взаимодействиемежду организациите в отделните страни, както и на различните организациив рамките на една страна. Като консенсусно се очерта становището, че конкуренциятамежду либералните институти води до по-добри резултати и ги стимулира дасе развиват, но все пак, при наличието на почти еднакви цели – постиганена по-голяма индивидуална свобода – те биха могли да си сътрудничат в иметона тази идея.


 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).