Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Евро

16.12.2006
Оцени тази статия:

Приемането на еврото в България

Какъв трябва да бъде паричният режим в България до влизането в Еврозоната?

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).