Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Европейски уеб портал посветен на свободния пазар

Автор: ИПИ / 11.05.2012
Оцени тази статия:

Стартира уеб портал посветен на свободния пазар, върховенството на закона, защитата на собствеността и свободата

в Централна и Източна Европа

11 май 2012 г. 

Стартиралият портал 4liberty.eu е създаден с идеята да се превърне в платформа, върху която експерти и интелектуалци, представители на либералния свят в Централна и Източна Европа, да могат да споделят своите мнения и идеи. Участие в проекта имат представители на 10 мозъчни тръста от различни страни, включващи България (Институт за пазарна икономика), Естония (The Academy of Liberalism), Литва (The Lithuanian Free Market Institute), Полша (Liberte! и Projekt: Polska), Словакия (INESS и The F. A. Hayek Foundation), Унгария (Republikon Institute) и Чехия (Liberal Institute) ще публикуват редовно коментари, анализи и дискусионни материали, засягащи политическия, икономическия, социалния и културния живот в Централна и Източна Европа. Основната цел на портала е да направи тази гледна точка по-достъпна за по-широка международна аудитория чрез публикации на английски език. 4liberty.eu се координира и ръководи от екипа на либералния портал www.liberteworld.com и се издава с подкрепата на фондацията „Фридрих Науман”.

Експерти, интелектуалци и изследователи от Западния свят, които са заинтересовани от случващото се в Централна Европа, биха могли да изпитат сериозни затруднения при намирането на информация и коментари от представители на въпросните държави. 4liberty.eu цели да запълни тази празнина, като предоставя висококачествени коментари и анализи от специалисти от тези страни, събрани на един лесно достъпен сайт.

Със съдействието на автори от множество страни порталът си е поставил задачата да бъде най-обективният и широк източник на информация за регионални въпроси в либерален контекст. Той трябва да се превърне в място за либерален дебат и обмяна на идеи. Всекидневното обновяване на страницата с новини за последните събития на участващите мозъчни тръстове, както и редовно публикуване на коментари и анализи цели да превърне портала в динамична платформа, която да грабва и задържа интереса на големи целеви групи.