Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ЕС и сиренето

16.12.2006
Оцени тази статия:

Европейският съюз срещнал на едно крайпътно три врани. Всяка от тях държала в клюна си по бучка сирене.

Европейският съюз попитал трите врани: “искате ли да станете членове на моя клуб – той е добре известен и много престижен?”

  • “Да, разбира се!” – отговорили враните, а сиренето паднало на пътя.

  • “А какво щеше да стане, ако бяхме казали “не”?”, попитала едната от враните.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).