Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ЕК бори кризата и с изискването за минимален капитал

Автор: Петър Ганев / 28.11.2008
Оцени тази статия:
 

Антикризисният план на ЕК включва мерки, който отдавна можеха да бъдат приложени в България. Част от тези мерки бяха многократно предлагани от ИПИ, като някои от тях бяха отхвърлени на ниво Народно събрание. В документа на ЕК много ясно се казва, че една от приоритетните области за справяне с кризата трябва да бъда „намаляване на административната тежест върху бизнеса и стимулиране на предприемачеството". Имайки за цел да стимулира повече хора да станат предприемачи и да реализират своите идеи, ЕК насочва вниманието към самото стартиране на бизнес. Основните предложения в тази насока са 1) Регистрирането на фирма (започването на бизнес) навсякъде в ЕС да става в рамките на 3 дни, при нулев разход за предприемача и 2) Изискване за минимален капитал при стартиране на бизнес от едва 1 евро.

Възможно е да се прокрадне схващането, че едва ли не е била нужна именно кризата, за да се насочи вниманието към проблемите на предприемачите (обвързани с администрацията предимно), но това би било погрешно. Истината е, че почти всички развити държави отдавна полагат сериозни усилия за по-лесното започване на бизнес. Тук дори не говорим за някаква политика на стимулиране на младите предприемачи, а по-скоро за премахване на така или иначе ненужните ограничения и пречки пред тях. Дори и ЕК заема подобна позиция, но може би именно настоящият документ ще я направи по-популярна. В подкрепа на горното твърдение може да кажем, че все по-близо е и моментът, в който всеки гражданин на ЕС ще може да започне бизнес под формата на европейска частна компания. Изискването за подобна компания ще бъде именно 1 евро.

Българското правителство трябва да осъзнае, че именно предприемачите движат икономиката на една страна. Няма никакво значение дали сме в условията на криза или не, всеки предприемач трябва да има свободата да реализира идеите си. Особено в случаите, когато говорим за стартирането на бизнес (или прохождането на една идея), всяко административна пречка е неприемлива. Добрите идеи не са запазена марка на богатите хора, така че и тези, които не разполагат със стартов капитал, трябва да имат своя шанс.