Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Една напред, две назад

Автор: Методи Лазаров / 29.08.2008
Оцени тази статия:

В четвъртък Министерският съвет прие Доклад за състоянието на администрацията през 2007 г., който отчита тенденциите в числеността и заплащането на административния капацитет на изпълнителната власт и свършеното през изминалата година от Министерството на държавната администрация. Според чл. 62 (2) в Закона за администрацията (чийто член между впрочем е цитиран в доклада), "Министърът на държавната администрация и административната реформа представя в Министерския съвет ежегодно до 30 април доклад за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет." МДААР принципно има за цел да се бори за ефективна и малка държавна администрация, която работи прозрачно, бързо и коректно - цел, която неколкократно е заявявана от правителството и поставяна като обещание пред ЕС.

След закъснение от 4 месеца, докладът констатира, че поетият ангажимент за 12-процентно намаление на административния капацитет се отлага за септември, а администрацията само за 2007 дори се е увеличила (реално с под 1%). В сравнение с 2006 г. през 2007 г. има увеличение на числеността на администрацията с 603 щатни бройки, обаче за периода 2006 г.- юли 2008 г. общото съкращение в административните структури и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са администрации, е 7390 щатни бройки. През миналата година са въведени общо 87 нови регулационни режима от централната и местната администрация. В това число - лицензии, разрешителни и съгласувателни режими. Според министъра, през септември ще се предприемат стъпки за намаляване на тези режими.

Промяна за периода 2006 - 2008 г. 

Служители в

Щатни бройки към ІІ.2006 г.

Щатни бройки към 22.VІІІ.2008 г.

Разлика

1. Министерства

16 051

18 416

+ 2 365

2. Второстепенни разпоредители към

министерства (административни структури)

54 342

46 120

- 8 222

3. Общини (данни към средата на 2008 г.)

21 679

22 114

+ 435

4. Администрации, отчитащи се пред НС

237

255

+ 18

 

5. Общо администрация (1+2+3+4)

92 309

86 905

- 5 404

 

6. Второстепенни разпоредители към

министерства, които не са административни структури

67 630

65 192

- 2 438

 

Сбор (5+6)

159 939

152 097

- 7 842

Източник: МДААР

Да си плащаш бързо и лесно данъците, да получаваш за кратко време необходимия документ без опашки и нерви, бизнесът да не се "препъва" от многобройни регулативни и разрешителни режими и пр. - за всичко това опираме до държавната администрация. От състоянието й зависи действието на държавния механизъм, а и икономиката като цяло. Реформата обаче се оказва трудна и бавна. Създаваната с години тежка държавна машина трудно се преустройва.За да се осъществи реална реформа, трябва да бъдат предприети следните стъпки:

  • Ефективно намаляване на държавната администрация по аналогия на практиката в Нова Зеландия. Там е постигнато намаление с 60% на размера на държавната администрация, измерена чрез броя на заетите в нея, за периода 1984 - 1995 г.
  • Въвеждане на механизми за оценка на необходимостта от опериране на различните ведомства и осъществяване на периодичен независим анализ на съществуващите административни структури с цел оптимизиране на персонала, закриване на ненужни или дублиращи се звена.
  • Създаване на действащо електронно правителство, т.е. внедряване на информационните технологии в държавната администрация.

Николай Василев признава, че оптималният вариант е администрацията да намалее с около 1/3, но го оценява като политически невъзможно. А защо не?

  • Частният сектор е гладен за работна ръка. Кадърните държавни служители веднага ще бъдат погълнати от частния сектор на труда (евентуално след помощ от държавата за преквалификация), а тези, които не успеят да се реализират, би трябвало още сега да се освободят от държавната хранилка.
  • По-малко служители биха получавали по-високи заплати при непромяна на делегираните бюджети за заплати, което ще увеличи престижа на държавната работа и ще се привличат млади и перспективни хора.
  • Електронното правителство ще олекоти нуждата от повече работещи (а не както в момента се назначават допълнително хора, за да обслужват системата)

Класацията Doing Business класира България на 103 място в света по цена и време за изваждане на различни лицензи, което е отстъпление с цели 18 места спрямо 2007. Въвеждането на 87 нови лицензионни режима при положение, че пречките пред бизнеса са твърде големи така или иначе, демонстрира липса на ясна стратегия и визия на политическо ниво за мястото на държавата в икономиката. Частният сектор е двигател на икономическия растеж, а когато той е възпрепятстван от държавата, обикновените граждани страдат от скромното покачване на доходите им. Ето защо се надяваме, че при следващия доклад при законов срок от 8 месеца да констатираме реално намаление на администрацията с 12%.