Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Държавните институции: три години ръст на разходите и персонала

15.12.2006
Оцени тази статия:

Ежегодният доклад по закона за държавния бюджет съдържа едно приложение,към което правителството се опитва да не насочва вниманието на гражданите.Показателно е, че това приложение не се публикува на интернет страницатана министерството на финансите. Става въпрос за т.нар. Приложение 1:Бюджет 2005 по отговорности. В него се дава информация за бюджетитена отделните министерства и ведомства, за техния персонал и подотчетнитеим структури.

Какво забелязваме в това приложение по отношение разходите и персоналана отделните държавни структури?

1. За три години разходите им нарастват с почти 50% - от 4.2 милиарда през2002 година до 6.2 милиарда през 2005 година. С други думи, разходите нарастватс 2 милиарда лева.

2. Персоналът нараства със 7.2%, т.е. с около 10 000 души, въпреки че населениетоспада, въпреки че персоналът вече е прекалено раздут, въпреки че би трябвалоброят на служителите да намалява с напредването на икономическите реформи.

3. Петте институции с най-висок ръст на разходите отбелязват 161% ръстна разходите си и 87% ръст на персонала си за 3 години. Това са Министерствотона труда, Националната здравно-осигурителна каса, Комисията за регулиранена съобщенията, Държавната комисия по сигурността на информацията и Комисиятаза защита на конкуренцията.

Министерството на труда и Здравната каса, например, имат най-висок ръстна разходите и по нищо не изглежда, че този ръст на разходите е оправдан.Грандоманските програми на Министерството на труда нямат забележим ефектвърху възможностите за намиране на работа от страна на безработните. Здравнатакаса продължава да е държавен монополист, работещ без конкуренция и по тазипричина разходите й растат без видима промяна на предоставяната услуга.

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/ освен че увеличават с бързи темпове броя на служителите си, изглеждаче не постигат други резултати. КРС години наред бавеше издаването на третиGSM-лиценз и изглежда въобще не се замисля да издаде четвърти или пети лиценз.А КЗК се занимава единствено с безсмислено глобяване на фирми, които използватиновативни начини за промоция на продуктите си.

4. Петте институции с най-нисък ръст на разходите си отбелязват 7% ръстна разходите за 3 години и 6% ръст на персонала. Това е похвално, въпрекиче съществуват възможности за намаление на персонала в тези ведомства.

5. Ако всички институции имаха ръст на разходите от 7%, колкото имат петтеинституции с най-бавен ръст на разходите, то това щеше да спести наданъкоплатците 1.7 милиарда лева годишно. Това е достатъчно за намалениена осигуровките от 42.7% до около 13-14% или за едновременно намаление наданъка върху печалбата и данъка върху доходите до около 3-4%.

Таблица: Разходина държавните институции 2002-2005

 

Разходи

Служители

2005 млн.лв.

Промяна 2002-2005

2005

Промяна 2002-2005

брой

%

Петте институции с най-висок ръст на разходите

1887.3

161%

12778.0

5934.0

87%

Министерство на труда и социалната политика

891.0

434%

10142

5707

129%

Национална здравно-осигурителна каса

982.9

79%

2180

70

3%

Комисия за регулиране на съобщенията

9.1

61%

237

21

10%

Държавна комисия по сигурността на информацията

2.8

53%

120

120

-

Комисия за защита на конкуренцията

1.5

53%

99

16

19%

Сметна палата

10.5

52%

530

30

6%

Съвет за електронни медии

1.4

49%

86

21

32%

Министерство на регионалното развитие

503.5

45%

4332

161

4%

Държавна комисия за енергийно регулиране

2.0

45%

109

32

42%

Министерство на икономиката

89.2

42%

3553

-41

-1%

Министерство на финансите

236.8

41%

16579

89

1%

Министерство на енергетиката

25.3

41%

247

81

49%

Министерство на културата

73.7

39%

7211

132

2%

Министерство на образованието

252.8

39%

35261

-462

-1%

Министерство на правосъдието

100.7

38%

6652

1802

37%

Министерски съвет

105.2

36%

5146

389

8%

Национална разузнавателна служба

14.7

35%

-

-

-

Национален статистически институт

16.4

33%

1719

6

0%

Национална служба за охрана

18.5

26%

-

-

-

Министерство на околната среда

40.7

25%

1632

630

63%

Министерство на вътрешните работи

779.7

25%

-

-

-

Администрация на президента

5.3

22%

168

16

11%

Министерство на земеделието и горите

424.5

21%

25042

-523

-2%

Министерство на здравеопазването

588.0

20%

17531

863

5%

Конституционен съд

1.3

19%

45

0

0%

Комисия за финансов надзор

4.5

18%

215

215

 

Агенция за ядрено регулиране

3.5

13%

107

27

34%

Министерство на младежта и спорта