Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Докладът за образованието - най-после на сайта на МФ

15.12.2006
Оцени тази статия:

През изминалата седмица тайният доклад на Министерството на финанситеза образованието беше качен на интернет сайта на Института за пазарна икономикаи по този начин стана публично достояние. В резултат на това от 9 септемвритози доклад вече е достъпен и на страницатана Министерството на финансите в интернет. Надяваме се в бъдеще документитеда се публикуват на страницата на МФ още когато бъдат оповестени, а не дасе налага неправителствени организации като Коалиция 2000 или ИПИ да гиправят обществено достояние. Защото публичността държавните документи еедин от най-важните критерии за развитие и цивилизованост на съвременнитеобщества.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).