Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Доклад: Строителството в България - цени, разходи и прогнози

Автор: IW / 28.09.2007
Оцени тази статия:
 

  

 

 

 

 

Доклад:

Строителството в България - цени, разходи и прогнози

На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент. Този доклад не е поръчан от конкретен клиент, а е избор на икономистите на Индъстри Уоч. Затова представените данни и прогнози не са обвързани с интересите на някого от играчите в сектора, нито на други заинтересовани страни. За теоретичната и емпирична коректност на данните и прогнозите отговорност носи изцяло Индъстри Уоч.

За да се запознаете със съдържанието на доклада и цената - Industry Watch