Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Доклад "СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – ЦЕНИ, РАЗХОДИ И ПРОГНОЗИ"

Автор: IW / 19.10.2007
Оцени тази статия:

Доклад:

Строителството в България - цени, разходи, прогнози 

На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007 г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент.

Този доклад не е поръчан от конкретен клиент, а е избор на икономистите на Industry Watch. Затова представените данни и прогнози не са обвързани с интересите на някого от играчите в сектора, нито на други заинтересовани страни. За теоретичната и емпирична коректност на данните и прогнозите отговорност носи изцяло Industry Watch.

За да се запознаете със съдържанието на доклада и цената - Industry Watch