Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

“Doing Business 2009” – едно място назад за България

Автор: Адриана Младенова / 12.09.2008
Оцени тази статия:

България слезе с едно място надолу според авторитетната класация на Световната банка Doing Business 2009 и вече е на 45 място от 181 страни. Индексът оценява условията за правене на бизнес в различни страни според 10 показателя, които покриват периода април 2007 - юни 2008 г. Миналата година България се изкачи 8 места напред в резултат от реформите и мерките, които бяха предприети за улесняване на средата за бизнес чрез по-ниски данъци и възможност за плащане "онлайн", въвеждане на частни съдебни изпълнители, което доведе до по-ефективно прилагане на договорите и намаляване на бюрокрацията в областта на строителния надзор. Въвеждането на 10% плосък данък върху доходите на физическите лица и стартирането на електронния търговски регистър от началото на 2008 г., обаче, не помогна на страната да се пребори с по-предните позиции, тъй като в някои области като "получаване на разрешително за строеж", "регистриране на собственост", "защита на правата на инвеститорите", "търговия през граници" бюрократичната тежест е все още твърде висока и страната се класира на по-задни позиции спрямо миналата година.

Най-лесно се прави бизнес в Сингапур, Нова Зеландия и САЩ. Преди България в класацията са и страни като Азайберджан, Пуерто Рико, Катар, Ботсвана, Тонго, Армения. Малко след България се нареждат Румъния, Португалия, Испания, Люксембург, Словения.

В какво изоставаме и в какво сме сред най-добрите?

На следната графика е показано представянето на България в различните индикатори, които се включват в индекса "Правене на бизнес". Според проучванията на екипа на Световната банка страната ни е пета в света, където една фирма може да получи най-лесно кредит. В първата половина от класацията сме и според показателите "защита на правата на инвеститорите", "регистриране на собственост", "закриване на бизнес", "прилагане на договорите", но резултатите в тези категории има на къде да се подобряват значително.

Стартирането на бизнес в България все още отнема твърде много време - 49 дни, а изискването за минимален капитал (равен на 48% от доходите на човек от населението) е допълнителна пречка пред предприемачеството. Получаването на разрешително за строеж отнема средно 139 дни и струва 494% от доходите на човек от населението. За сравнение - в Сингапур същата процедура отнема 38 дни, в САЩ - 40 дни, във Филандия - 38 дни, в Корея - 34. В областта на трудовото законодателство в България също има какво да се направи, за да стане пазарът на работна ръка по-гъвкав. И плащането на данъци все още отнема твърдо много време на бизнеса - средно 616 часа в годината или 77 пълни работни дни. Въпреки че данъчните ставки в страната са сравнително ниски, бизнесът изразходва ресурси в попълването на документи и формуляри при плащането на данъците (включително и социалните осигуровки), които също трябва да се вземат предвид при оценка на данъчната тежест върху бизнеса. В Синапур, Нова Зеландия, Хонконг, Саудитска Арабия, Норвегия, Естония, Швейцария, Бахрейн плащането на данъци на фирмите отнема по-малко от 11 дни на година.

Графика 1: Мястото на България според различни индикатори

Източник: Световна банка, Doing Business 2009

Да се поучим от опита на другите

Миналата година България беше избрана сред 10-те „най-големи реформатори" за годината. В изданието Doing Business 2009 десетте "топ реформатори" са Азербайджан, Албания, Киргизстан, Беларус, Сенегал, Буркина Фасо, Ботсвана, Колумбия, Доминиканската република, Египет. Азайберджан се изкачи със цели 64 места до 33-то място, след като подобри бизнес средата в седем от десетте показателя само за една година. В началото на 2008 г. въведе "едно гише" за регистрация на фирма, което намали наполовина времето, разходите и броя на процедурите за започване на бизнес. В резултат на това броят на новорегистрирани фирми се увеличи с 40% за първите 6 месеца от годината. В Азайберджан няма минимален капитал за регистриране на фирма - както е и в 68 други страни!

Ако се премахне минималният капитал за създаване на фирма, намали се времето за регистрация на фирма от 49 на 30 дни и времето за получаване на разрешение на строеж до реалистичните 90 дни (чрез предоставяне на цялата информация, свързана със строителните разрешителни, в интернет и опростяване на процедурата), документите за регистрирането на собственост се намалят от 8 до 6 и времето за попълването им - от 19 на 15 дни, дните за получаване на всички документи за износ и внос се намалят до 15 дни (от съответно 23 и 21 дни) и времето за плащането на данъци се ограничи до средно 400 часа на година, то България би се намирала на 31-во място в тази класация или с цели 14 места нагоре![1] Всички тези реформи са напълно реални и могат да се извършат в рамките на една година чрез улесняване на административните процедури и премахване на ненужни бюрократични пречки, по-ефективно административно обслужване и използване на новите технологии. Изисква се само политическа воля и желание за това!


 


[1] Използван е симулаторът на Doing Business за реформи. Чрез него всеки сам може да "тества" и друг пакет от реформи.