Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Добро начало от Дондуков

Автор: Светла Костадинова / 31.07.2009
Оцени тази статия:
 

„Популярно правителство, без достъпна информация е нищо друго освен пролог към фарс или трагедия; или може би и двете. Знанието завинаги ще управлява невежеството; хората, които ще управляват трябва да се въоръжат със силата, която знанието дава"

Джеймс Мадисън, Президент на САЩ

Прозрачността на държавните институции дава възможност на гражданите да контролират, планират и търсят отговорност. Решението на министър-председателя правно-информационната система на Министерски съвет да стане публично достъпна е положителна стъпка в тази посока. В нея се съдържат решенията на правителството, които до момента не се обнародват в „Държавен вестник" и единственият начин да разберем за тях беше след преценка от страна на правителството и публикуване на Интернет страницата му.

Поради тази порочна практика можеше да разберем, че „правителството одобри позицията на България по отношение на ...., което се обсъжда на ниво ЕС", но самата позиция така и не разбирахме. В тази връзка, ако управляващите са решени да бъдат прозрачни ще препоръчаме следните промени:

  1. Промяна в Закона за държавен вестник, с която текстовете на целите закони да бъдат публикувани на страницата на ДВ, така че да има база данни с всички актуални закони, а не както е сега единствено с броевете на ДВ. Достъпът до тази база с актуални закони трябва да е безплатен, в Интернет и с правна сила.
  2. Задължително публикуване на всички отговори на заявление по Закона за достъп до обществена информация на Интернет страниците на всички администрации. Щом някой е проявил интерес към определена информация и тя е била изготвена от съответната администрация и предоставена, това означава, че има необходимост и възможност за нейното публикуване.
  3. Задължително публикуване в Интернет на всякакви справки и информация, които и в момента се изготвят от администрацията, но просто не се публикуват.
  4. Задължително публикуване в Интернет на всички оферти за всички обществени поръчки, всички анекси след спечелването на поръчките

Списъкът може да бъде продължен - в България все още повечето неща са скрити и недостъпни, отколкото обратното.