Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Добрата новина

16.12.2006
Оцени тази статия:

Тази седмица ОДС внесе в парламента пакет от предложения за промени в данъчните закони. Те предвиждат сериозно намаляване на данъчната и осигурителната тежест в страната. Предложенията включват:

  • намаляване на осигуровките с една трета;

  • редуциране броя и размера на ставките по облагане на доходите на физическите лица до три ставки: от 0, 10 и 17 %;

  • намаляване на корпоративния данък до 10 %;

  • премахване на данъка върху дивидентите;

  • намаляване на ставката по ДДС от 20 на 18 %.

 

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).