Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Джони Оптимистът

Автор: Красен Станчев от името на ИПИ / 17.08.2012
Оцени тази статия:

На 13 август този свят бе напуснат от Джони Матиас Мункхамер, който след около месец трябваше да навърши 38 години.

Джони Мункхамер е роден на 24 септември, 1974 г. в Хулсфред, Швеция. Смъртта го застигна като народен представител в Риксдага от името на Партията на умерените, но при Джони политиката бе просто логично продължение на желанието му да претвори идеите си за лична свобода, свободна икономика и общество, отворени граници и ограничено правителство.

За разлика от много поддръжници на тези идеи, той опитваше и бе добър във всички възможни форми на защита и осъществяване на тези идеи. Той бе активен деятел на Института Тимбро, основан през 1978 г. от Шведския съюз на работодателите, и директор по изследователската работа на Европейския предприемачески институт. Той бе необичаен, но успешен консултант, учредител на Munkhammar Advisory, който не се придържаше към типичния за професията наукообразен примитивизъм, а открито заявяваше ценностите, от позициите на които даваше съвети. Той бе известен автор, блогър, лектор и учредител на няколко общоевропейски мрежи за принос към свободата и благосъстоянието, включително учредител на шведския Граждански омбудсман за бежанците. 

През 2005 г. той написа и сам разпространи уникално реалистична и оптимистична книга – Европейската зора: след социалния модел, а две години по-късно издаде Ръководство за реформи (Как политиците могат да правят реални промени, постигат забележителни резултати и да бъдат преизбирани). И понеже това бе малко, заедно със Стефан Фолстер написа и публикува в Европейския предприемачески институт Да, Европа може (2009). За да докаже, че това не са просто приказки, миналата година измисли и започна да  ръководи изследователски и политически проект Нов старт за Европа.

Всички, които го познавахме, помислихме, че Джони е надвил болестта. Кончината му, причинена от рак, е непоправима загуба за европейското свободомислие, оптимизъм и ново поколение консултанти и политици.