Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Дискусия по идеята за модифициран валутен борд

Автор: ИПИ / 13.11.2009
Оцени тази статия:

На 9 ноември 2009 година Българската макроикономическа асоциация проведе дискусия по идеята на Илиян Михов за модифициране на валутния борд. Дискусията протече според правилото на Чатъм Хаус (Chatham House Rule). Идеята за модифициран борд е изложена в интервю на Илиян Михов от 28 септември 2009 година.

Резюме от дискусията е достъпно на Pdf файл тук (както и на MSWord файл тук)