Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Денят на свобода от правителствена намеса отново е 29 май

Автор: Адриана Младенова / 11.01.2008
Оцени тази статия:

Тази година според бюджет 2008 г. денят на свобода от правителствена намеса ще бъде 29 май! Това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си, образно казано. Ако данъкоплатците трябваше да дават всичките си доходи на правителството, докато се съберат предвидените приходи в бюджета за цялата година и едва след това да започнат да задържат доходите си за себе си, то тогава 29 май щеше да е тази дата. 

През 2007 г. според изчисления на Института за пазарна икономика денят на свобода на гражданите от правителството също е 29 май. Оказва се, че въпреки плоския данък върху доходите на физическите лица от 10% и намалените осигуровки с 3 процентни пункта от 1 октомври 2007 г., гражданите няма да работят по-малко за правителството и през тази година. Единствено фактът, че 2008 г. е високосна ни спасява да честваме деня на свободата дори един ден по-късно от миналата година - на 30 май.  

Причината е, че заложеното преразпределение на държавата през бюджета дори се увеличава, а не се намалява. В тези сметки не включваме очакваното преизпълнение на приходите в хазната, на което сме свидетели вече пет поредни години. Което означава, че държавата взима от данъкоплатците повече, отколкото й е нужно, за да покрие планираните разходи. А те и без това са достатъчно раздути. Иззетите средства отиват за издържане на административния апарат, субсидиране на губещи дейности като ж. п. транспорт и раздаване на държавни субсидии и помощи (напр. за земеделските производители), закупуване на техника за отбрана, изплащане на пенсии, осъществяване на социални дейности, субсидиране на културни мероприятия.

Данъчното бреме, измерено като процент на заложените данъчни приходи от очакваното БВП се увеличава през 2008 г. А това означава, че има преразпределение на данъчни ставки върху различни облагаеми основи и източници на доход, но като цяло тежестта на данъчното облагане върху гражданите не намалява. Според разчетите на правителството хазната ще събере 301 млн. лв. допълнително приходи от увеличаването на акцизите върху горива, цигари и ток, а ще загуби 180 лв. от въвеждането на плосък данък през следващата година. Вижда се, че правителството е нетен печеливш, за разлика от гражданите, които се оказват губещи.

Как може да честваме деня на свободата по-рано?

Ние вярваме, че българската икономика може да се развива много по-бързо, ако се следват принципите на свобода, предприемачество, лична инициатива, свободен и конкурентен пазар. Тези идеи намират изражение чрез ограничаване на намесата на държавата в икономиката. Конкретните предложения на ИПИ включват:

  • намаление на най-големия данък в момента - социалните и здравни осигуровки, равни на 33,5% от дохода на заетите (по трудови договори, 3-та категория труд).
  • въвеждане на реална фискална децентрализация, при която кметовете имат правомощията не само да увеличават, но и да намаляват местните данъци и такси.
  • въвеждане на нулев данък върху реинвестираната печалба, премахване на данък дивидент и намаление на данъка за ЕТ от 15% на 10%.

Всички тези предложения, обаче, трябва да вървят заедно с намалението и на разходната страна на бюджета чрез приватизация на държавните предприятия, оптимизиране на администрацията, реформа в областта на здравеопазването и социалното осигуряване - преминаване към капиталова пенсионна система и разбиване на монопола на здравната каса, въвеждане на частни здравни фондове и предоставяне на възможност за лично договаряне в системата. Което ще позволи осигуряващите се да внасят значително по-малък процент от доходите си в лични сметки и партиди, а очакваните пенсии да бъдат по-високи и здравните услуги - по-качествени.  

Aко бъдат изпълнени, тези стъпки ще позволят денят на свободата да настъпва значително по-рано - още през месец април.

Ден на свобода от правителствена намеса в България през годините

Източник: ИПИ