Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Декларация за Интернет свобода

Автор: Климент Стефанов* / 06.07.2012
Оцени тази статия:

На 5 юни 2012 г. Институтът за пазарна икономика се присъедини към „Декларацията за интернет свобода”. Публикуваме текста на декларацията на та български и призоваваме всички да я подкрепят. За целта можете да посетите сайта на инициативата.


Декларация за Интернет свобода

Вярваме, че свободата е необходимо условия за човешкия просперитет и техническия прогрес. Виждаме интернет (и дигиталните услуги) като двигател на най-голямото разрастване на човешките свободи в историята. Въпреки това, сме на мнение, че Интернет на бъдещето може би няма да има нищо общо с този в настоящето. Никой не може да планира еволюцията на интернет. Най-доброто, което политиците могат да направят е да уважават следните важни принципи на „Интернет свободата”:

Скромност. На първо място, не причинявайте вреди. Никой не може да предвиди какво крие бъдещето и какви компромиси трябва да бъдат направени. Не се месете в това, което не разбирате, и в това което лесно може да разрушите, без изобщо да разберете какво е било изгубено. Често най-добрият отговор на правителството е да не прави нищо. Конкуренцията, разрушителната технологична промяна и критиките на цивилизованото общество обикновено се справят с проблема по-добре отколкото правителството.

Върховенство на закона. Когато трябва да се намесите, започнете с малки вмешателства. Регулациите и законовата уредба обхващат всеки аспект от живота ни, трудно променящи са, и са лесно манипулируеми от фирми и други скрити интереси. Най-доброто законодателство се прави с малки стъпки, базирани на прости икономически принципи  на обществено благополучие, както и на добрите практики взети от фирми в реалния сектор, които са подложени на сериозна конкуренция и критицизъм. При все това, когато правителството гласува закони със сплашващ характер, то подкопава върховенството на закона, колкото и да са благородни намеренията му.

Свобода на словото. Не задушавайте свободния поток на информация и речта. Не дръжте посредниците (например социалните мрежи) отговорни за информацията, която преминава през тях.

Иновация.  Защитавайте иновацията, без да е нужно държавно позволение, при положение, че правата на другите са спазени. Не блокирайте новите технологии. Не наказвайте изобретателите за действията на потребителите на техните изобретения.

Откритост.  Отворените системи не винаги са по-добри за потребителите. „Затворени” системи като iPhone трябва да могат да се конкурират с по-отворени системи като Android. Позволете на технологиите да еволюират и се намесвайте само когато се злоупотребява с пазарна сила и това води до ощетяване на потребителите.

Конкуренция. Борбата с монополите е вид регулация. По принцип е за предпочитане пред други форми на регулация, когато е обоснована в сериозен икономически анализ, но дори тогава, обикновено не успява да предвиди какво в крайна сметка обслужва потребителите по-добре.

Интимност. Не принуждавайте частните компании да разкриват потребителски данни. Ако при прилагане на правото са необходими лични данни, трябва да се спазват процедурите, изисквани от четвъртата поправка в конституцията на САЩ, която гласи, че за тази цел трябва да бъде издадено съдебно разрешение. Не позволявайте на частните компании да злоупотребяват с данните на потребителите – наказвайте измамите. Нужен е общ закон срещу неправомерно посегателство върху лични данни – това което причинява реални щети и борави с тях без изрично разрешение  на потребителите.

 

Инициативата е подкрепена от Competitive Enterprise Institute, Tech Freedom, Digital Liberty, International Centre  for Law and Economics и други организации.

 

*Преводът е на Климент Стефанов – стажант в ИПИ. Оригиналният текст на английски може да намерите тук.