Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Данъците – послания в един предизборен диспут

Автор: Георги Ангелов / 05.02.2007
Оцени тази статия:

(диспут за данъците по Дарик радио, 4 юни 2005)


Данък върху доходите - по-скоро плосък
Ивайло Калфин, Коалиция за България - по-добре прогресивен данък: "Това, което ще се промени, е: с увеличаването на доходите, естествено, ще се промени скалата, но принципът ще се запази и по-високите доходи ще се облагат с по-висока ставка."

Георги Ангелов, ОДС - по-добре плосък данък: "Прогресивните данъци пречат на икономическото развитие. Те облагат предприемчивите хора с нарастваща част от дохода и съответно това ги дестимулира да развиват своя бизнес. По този начин, естествено, се пречи на икономическото развитие и на нарастването на доходите на хората. Така че по-добре плосък данък."

Милен Велчев, НДСВ - към плосък данък: "Нашата програма предвижда ново оплоскостяване на данъка, както сме правили досега през последните години, с намаляване от 38 на 24% на най-високия данък. Такава тенденция предлагаме и занапред, като смятаме, че именно това намаляване е довело до по-големи постъпления поради по-голям стимул да се показват всички доходи... Без да поемаме конкретен ангажимент за плосък данък, ние сме привърженици на плоския данък."

Юнал Тасим, ДПС - по-добре плосък данък: "Големият въпрос е как - да вървим назад, да увеличаваме скалите и да увеличаваме и най-високите стойности, или да намалим ниските стойности, да намалим в същото време и високия праг... Големият въпрос е скалата за общите доходи на хората. Ние смятаме, че тенденцията е към плоския данък, въпросът е кога."

Евгени Жеков, БНС - по-добре плосък данък: "Искам също така да кажа, че ние категорично заставаме зад тезата за плоския данък. Трябва хората в България да бъдат освободени да си показват доходите, икономически активните хора трябва да бъдат стимулирани, за да може да теглят икономиката на България напред."

 

Корпоративен данък - намаление

Ивайло Калфин, Коалиция за България - възможно намаление, нулева ставка за реинвестираната печалба: "Догодина, ако той прави инвестиции, инвестициите ще бъдат освободени от данъка върху печалбата. Ако не прави инвестиции, ставката, която е в момента, е подходяща да се запази. България не трябва да се притеснява от данъчната конкуренция, и не изключвам възможността в следващите години тази ставка да се намали."

Георги Ангелов, ОДС - намаление: "Ние предлагаме 10% максимум да бъде данъкът върху печалбата. И другото нещо, което предлагаме, да се премахне данъкът върху дивидентите, т.е. по този начин ние намаляваме наполовина данъчното облагане спрямо сегашните стойности. Понеже в момента се плаща данък върху печалба, след това данък върху дивидентите и общо около 21%. Ние предлагаме да стане 10%, т.е. наполовина."

Милен Велчев, НДСВ - намаление: "На този етап смятаме, че данъкът е приемлив по размер. Но с оглед на тенденцията, която съществува в много европейски страни за намаление на този процент, смятаме, че България трябва да е готова през следващите години да отговори на тези тенденции с допълнително намаляване на 12,5 или 10% на данък печалба, за да продължим да оставаме едно от най-конкурентните места за правене на бизнес."

Юнал Тасим, ДПС - запазване на ставката: "Тези 15% са, вече се доближаваме до офшорни зони, т.е. този процент изкара и сивата, голяма част от сивата икономика и приходите по този данък вече са големи. Може да се намали, но аз не вярвам в ефективността в намалението на този данък."

Евгени Жеков, БНС - намаление: "Ние сме категорично за намаляване на корпоративния данък, и то в рамките на 10%. За нас това е принципен въпрос, тъй като в момента основно корпоративните данъци заплашват малките и средните фирми."