Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Данъците и просперитета

30.05.2007
Оцени тази статия:

Скептиците относно глобализацията твърдят, че светът се надпреварва да намалява данъците. За наш късмет те са прави и данъците наистина намаляват. Но тази тенденция също така подобрява финансовото положение на правителството, икономическия растеж и нивото на безработица на една страна.

Според изследванe на ОИСР съществува директна връзка между ниските данъци и фискалното благополучие, което намира израз в доклада "Да извлечем най-доброто от глобализацията", публикуван на 24 май. През последното десетилетие, повечето ОИСР страни са намалили корпоративните данъци, някои доста значително, и в последствие се наблюдава покачване на държавните приходи. Както показва таблицата, приходите от корпоративните данъци са се покачили и като процент от БВП. Но това, което се казва в доклада, е, че е възможно и препоръчително процесът на понижаване на дънъчното бреме да продължи.

Кривата на Лафер в действие

Корпоративните данъци намаляват...             но приходите се увеличават

Чрез премахване на данъчното бреме и понижаване на лихвите, правителствата насърчават инвестициите, повишават икономическия растеж, корпоративните печалби и процента на събираемост на данъците.

Изследването също така опровергава меркантилистичното твърдение, че световната търговия е игра, в която всеки победител съответно създава губещ. Стандартът на живот се подобрява когато се премахнат търговските бариери. ОИСР доказват в своя анализ, че десет-процентово увеличение на търговията - сумата на вноса и износа като процент от БВП - води до четири-процентово увеличение на БВП на глава от населението.

Също така, противно на твърденията на протекционистите, отварянето на границите за търговия не вреди на общата заетост на населението. Изнасянето на бизнеса извън пределите на собствената си страна може да намали работната ръка на дадена компания в страната й, но за националната икономика подобрената конкурентоспособност и по-високата продуктивност водят по повишено търсене на работна ръка. Резултатът е, че структурната безработица в ЕС е спаднала с един процент през последните десет години, въпреки че ЕС не напредва много в облекчаването на правилата на трудовия пазар. Изследователите на ОИСР твърдят, че за да продължи да намалява безработицата, ЕС трябва да отвори границите си за имигранти. Страховете, че имигрантите ще изместят местното население от неговите работни места, са силно преувеличени. Където това се случва, ефектът е "малък и краткотраен", според ОИСР. Във Великобритания, която има по-гъвкав трудов пазар, навлизането на имигранти, главно от Източна Европа, е помогнало да се увеличи икономическият растеж и да се облекчи недостигът на работна ръка. Безработицата остава сравнително ниска - около 5.5%. Високата безработица сред имигрантите в Германия и Франция е резултат от ограничителни правила и щедри помощи за безработните.

Всяка европейска страна, която си мисли, че издигането на нови ограничения на трудовия пазар или увеличаването на данъците е добра икономическа политика, трябва да се запознае по-подробно с изследването на интернет страницата на The Wall Street Journal.

*Превод на Анелия Иванова - стажант в ИПИ