Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ДанъчнаКоледа за бизнеса

15.12.2006
Оцени тази статия:

Както стана ясно, правителството тълкува преференцията за нулева ставкапо корпоративния данък в общини с висока безработица така, че на практикада не може да се прилага. Това трябва да се разглежда като ясно посланиеза тези, които търсят привилегии и отстъпки от правителството. И смисълътна това послание е, че поискаш ли нещо специално от правителството,някаква “отстъпка”, “преференция” или “облекчение”, в крайна сметкаадминистрацията ти се качва на главата.

Ако същото време и средства бяха похарчени за лобиране за общо намаляванена данъците, вероятно ставката от 19.5% щеше да се постигне още миналатагодина. Разликата обаче е тази, че макар 19.5% да не е равно на 0%,все пак размерът на ставката не подлежи на тълкуване с писма и указания;привилегиите обаче по необходимост се прилагат с благоволението на администрацията.

Вместо послепис: Коледна “честитка” за данъкоплатците
(от Медиапул)
“Правителството реши да предостави 38 млн. лв. от централния бюджетза 2003 г. за осигуряване дейността на Параходство "Български морскифлот". Средствата ще отидат за покриване на задълженията на дружествотопо данъчни ревизионни актове от 2003 г.”

(от Дневник)
“Национална компания "Железопътна инфраструктура" получава19 млн. лв. за погасяване на задължения към различни доставчици