Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ДАННИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

16.12.2006
Оцени тази статия: