Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Да изпревариш Мавриций*

27.11.2009
Оцени тази статия:

През изминалата седмица фондация "Бертелсман" и Центърът за приложни политически изследвания към Мюнхенския университет публикуваха класация на страните в преход, според техния икономически и политически напредък***. Като критерий за подреждането е използван Индекс на прехода на Бертелсман, отчитащ политическия преход към демокрация и икономическия преход към пазарна икономика, оценени по скала от 1 до 10 (оценка 1 е най-ниската) За 2008 година България е на 15-то място сред наблюдаваните 135 държави, като спрямо 2006 се качва с една позиция, изпреварвайки... Република Мавриций.

Индекси на прехода за 2003, 2006 и 2008 година

Източник: http://www.bertelsmann-transformation-index.de/

Наистина, спрямо водещите в тази класация страни, България отбелязва относително постоянен напредък. Подобна е картината и при Румъния, което говори, че една от причините за стабилния подем вероятно се крие в ниската изходна база.

Обща оценка за 2008 година

Източник: http://www.bertelsmann-transformation-index.de/

Този напредък едва ли трябва да ни дава повод за радост. Изкачваме се бавно в класация, преобладавана от страни от Третия свят, а очевидно сме далеч от „отличниците". В мотивите за оценка е посочено, че сме най-бедните в Европейския съюз, регулаторните режими за бизнеса и пазара на труда са все още твърде бюрократични и им липсва гъвкавост.

Реформите в страната като цяло са определени като закъснели и частични. Отчетени са и проблемите с корупцията в съдебната система (а още дори не знаят за Красьо), както и политическото влияние върху медии. Явно на българския преход му липсва решителност. А повод да се гордеем ще имаме не като изпреварваме страни от Африка или Централна Америка, а когато видим страната ни излязла от тази класация.

 

 

* Република Мавриций е островна държава с площ от около 1800 km2, разположена в Индийския океан близо до о-в Мадагаскар.

** Стажант в ИПИ

*** www.bertelsmann-transformation-index.de/37.0.html?&L=0