Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

16.12.2006
Оцени тази статия:

" Стандратът на живот на обикновения човек е по-висок в онези страни,които имат най-голям брой богати предприемачи."

Лудвиг фон Мизес

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).