Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Оцени тази статия:


Държавните проекти не се извършват чрез чудодейната сила на магическижезъл. Те се заплащат от средства, отнети от гражданите.


Лудвиг фон Мизес