Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Оцени тази статия:


“Понастоящем Европа е изправена пред конституционна бъркотия и липсана яснота по повод своята институционална структура и процес на вземанена решения. Затова изгледите за бъдещето на Европа не са особено розови.Единствения път напред е държавниците да се заемат сериозно за прокарванетона конституционни реформи и вместо да оставят тази задача на такъв неподходящорган като Европейския конвент, напълно и изцяло да съсредоточат своитевреме и усилия за решаването на тази задача. Както обаче показват историческитесравнения, не е вероятно това да се случи преди някоя криза да предизвиканужната ответна реакция.”

 

Пол Робинсън, преподавател по политически науки в УниверситетаХъл, Великобритания. (Цитатът е от статията: Paul Robinson, HistoricalLessons for Europe’s Future in the Wake of the EU Convention, EconomicAffairs, Vol. 24, No. 1, March 2004, p. 9.)