Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Оцени тази статия:

[E]стествено е, че някои европейски страни, които имат високи данъциса против конкуренцията, която изпитват за инвестиции от България благодарениена ниските данъци у нас, но ЕС не задължава страните да хармонизиратсвоите преки данъци и ние ще водим такава политика, която отговаря наинтересите на българското общество и икономически растеж у нас, а нена икономическия растеж в Германия или Швеция.

Милен Велчев, министър на финансите