Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата - брой 202

16.12.2006
Оцени тази статия:

Ако хората знаят как трябва да работи администрацията и ако тя наистинаработи добре, тогава няма шансове за корупция. Ако имате лесен и свободен,дори безплатен достъп до всевъзможна документация, необходима за бизнесави, ако разрешителните и лицензионните режими са малко и се получаватбързо, изобщо няма да има мотив за корупция.

Таня Халорен, президент на Финландия