Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата (бр. 451)

06.11.2009
Оцени тази статия:

  „Правителството не може да направи човека богат, но може да го направи беден."

Лудвиг фон Мизес