Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата (бр. 448)

16.10.2009
Оцени тази статия:
„Mетафора е конкуренцията да се нарича ‘конкурентна война' или просто ‘война'. Резултатът от битката е разруха; резултатът от конкуренцията е изграждане." Лудвиг фон Мизес