Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Оцени тази статия:

През 2005 г. България ще избира ново законодателно събрание, а в Европейскиясъюз започват процедури по приемане на конституцията. И едното, и друготоса повод Институтът да избере за свое мото през тази година следнотоположение от Фридрих фон Хайек.

“...Ние все още отказваме да признаем, че спонтанното взаимодействиемежду индивидите може да породи нещо, което не е съзнателна цел на технитедействия, а е организъм, в който всяка част изпълнява необходимата роляза поддържане на цялото без който и да е човек да го е замислил.”

Фридрих фон Хайек, “Тенденции в икономическото мислене”, 1933