Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Оцени тази статия:

Добрите икономисти отдавна знаят, че корпоративният данък пораждаповече проблеми, отколкото решава. Много страни, които желаят високикономически растеж, рязко намалиха ставките на своя данък печалба.Ирландия го свали от 43% на само 12.5%, по този начин привлече инвестицииоткъде ли не и се превърна не само в една от страните с най-бърз икономическирастеж, но и в една от най-богатите икономики в Европа.

Ричард Ран,
Discovery Institute и Cato Institute