Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Церемонията по откриване на олимпийските игри и съвременният начин на мислене*

03.08.2012
Оцени тази статия:

Стив Дейвис

Както Филип Буут писа в блога си на 30 юли, церемонията по откриването на олимпийските игри беше добре режисирана, с майсторско пресъздаване на картини, отразяващи британската история и култура, с цел да предаде убедително една ясна и драматична картина за Великобритания. Какво обаче беше съобщението? Най-изненадващият елемент за непредубедения зрител беше начина, по който беше представена британската история, която е една от основните предпоставки за начина по който разбираме съвременното британско общество и икономиката му.

Първоначално видяхме свеж пасторален пейзаж, който много приличаше на Графството от Властелина на пръстените, с големите дървета в центъра. Този пейзаж беше населен от хора в традиционна национална носия, които участват в занаятчийското производство и национални фолклорни фестивали, същевременно танцувайки около майското дърво. Тогава (както бяхме информирани от коментара на Хю Едуард) тази селска идилия беше прекъсната от появата на индустриализма. Това беше представено с изкореняване на (майското) дърво и появата на сянката на черни димящи комини, издигащи се от земята, като междувременно зеленият пейзаж се трансформира в представата за индустриализма и масовото производство. Провинциалните хора от предишната сцена бяха заменени от трудещи се индустриални работници, също така и от инженери и индустриалци носещи черните си работни облекла и шапки. Последва сцена с модерна представа за Великобритания, представена от Министерство на здравеопазването[1] (предполага се, че това е основна институция в обществото), която беше представена чрез многото болни деца и медицински сестри и болнични легла, които бяха поставени на олимпийския стадион. Ролята на тази институция е да предпази от силното безпокойство и опасност предизвикани от появата на Лорд Валдеморт от Хари Потър и да защитава болните децата от армията на Мери Попинс. След това имахме представяне на протестните вълни обхващали Великобритания, като режисьорът се беше спрял на синдикалните движения и движенията за избирателни права на жените.

Поуката от тази история е ясна. Общество, което е хармонично и чисто, е насилствено заменено от друго общество по време на индустриалната революция. Второто е  задвижвано от алчността и егоистичния интерес, въплътен от образа на индустриалните магнати. Въпреки това обществената реакция против тъмната страна и несигурността довела до създаването на съвременната държава на благоденствието, с Министерство на здравеопазването като главно действащо лице. Ключов елемент беше частта, която пресъздаде артистично прикритият протест, който доведе до реформа. Едно от важните неща, което грабна публиката беше, че режисьор на церемонията по откриване на олимпиадата беше Дани Бойл и коментаторите на БиБиСи не виждаха тази церемония като спорна и тендециозна. По-скоро всички я видяха, като нещо непротиворечиво, като нещо което всеки знае.

Меко казано, това просто не е вярно. Сюжетът, който бе представен на церемонията, имаше много недостатъци и далеч не е общоприет. Представената фабулата за ситуацията преди индустриалната революция и аграрното минало в церемонията е изключително романизирана и неточна картина на случилото се. Смазващата бедност на мнозинството хора, честите остри конфликти между богати и бедни и създалата се несигурност на живот е белязана от повтарящи се вълни от глад и епидемии. Индустриалното общество е показано като отклонение от природата, а не като продукт на човешката изобретателност. Повишеният жизнен стандарт, предизвикан от Индустриалната революция (удостоверено с исторически изследвания) се пренебрегва. Възходът на държавата на благоденствието се разглежда като естествен завършек на историческия прогрес, докато алтернативните начини за постигане на сигурност чрез обществена организация и взаимопомощ, биват загърбени. Подбраните и представени протестни движения пренебрегнаха много големи и значими за времето си движения като това против робство и широката кампания за правото на гласуване и конституционна реформа.

Сюжетът на церемонията по откриването на олимпийските игри олицетворява някои схващания, чиято доминиращата роля в съвременното мислене трябва да осъзнаем. Едно от тези схващания е, че съвременните индустриални икономики в известен смисъл са неестествени или представляват насилствена промяна на естествения ред. Това означава, че въпреки че такъв тип икономики могат да донесат големи ползи, те будят и разкаяние. Друго схващане е, че съществува ясна представа за напредъка на съвременния свят. Някои обществени процеси и социални движения са част от този сигнал на напредък, докато други не са и могат да спокойно да бъдат пренебрегнати, без значение колко големи или значими са били по тяхно време. Следователно голяма част от великите движения за колективно взаимопомощ през 18-ти и 19-ти век не са част от основната история, докато еволюцията на държавата на благоденствието има решаваща роля. Появата на една благоденстваща държава и по-специално Министерство на здравеопазването е неизбежен момент и в някакъв смисъл води до кулминацията на историческата еволюция на обществото. Съвременната правителство по този начин се превръща във водещ и доброжелателендвигател на прогреса.

Истината е че всички тези предположения са погрешни или най-малкото силно спорни. Въпреки това те оформят аргумент, който е още по-трудно оборим, поради това че е инертен и неизследван. Събития като церемонията по откриването на Олимпийските игри имат важно значение, колкото и досадни да са за някои от нас, защото излагат открито основни разбирания и виждания на влиятелни групи на съвременното британско общество, и ни помогат да разберем защо съществува структурното предразположение към някой видове обществената политика от страна на елитите и по-широкият кръг от населението.

 

*Преводът е на Филип Манчев, стажант в ИПИ. Оригиналният текст е достъпен тук. Преводът е публикуван с изричното съгласие на автора.

 


[1] Националните здравни служби – включени са всичките здравни услуги предлагани от държавата(може да се преведе като здравни власти)