Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Българското правителство подкрепя всичко, май

Автор: Светла Костадинова / 09.03.2007
Оцени тази статия:

Като страна-членка на ЕС трябва да имаме мнение и позиция по въпросите, които се обсъждат в съюза. Често сме се чудили как точно се изготвя позицията на България по определени въпроси, когато се изпраща делегация, представяща ни в Брюксел. Чудили сме се, защото често не сме знаели каква е позицията, т.е. не е била обявена в публичното пространство. Само от време на време, когато има гаф, българската общественост научава, че например, "България и още осем страни от ЕС подписаха декларация, с която настояват за политика, насочена към социална Европа".

Затова сме приятно изненадани да намерим на Интернет страница на правителството Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2007 г.), публикувана на 16 февруари 2007 година. Както е посочено в документа, "Програмата цели да [...] идентифицира основните интереси по тях, с които следва да се съобразяват българските позиции при обсъждането на тези конкретни въпроси.."

Преглеждайки програмата обаче впечатленията не са толкова положителни, защото:

1) Става ясно, че Република България подкрепя всички идеи - по всички засегнати въпроси е посочено, че "подкрепяме", "присъединяваме се", "поддържаме" усилията на ЕС. Това означава, че или наистина сме съгласни с всичко, или в цитираната програма са посочени единствено нещата, които подкрепяме. За да си състави мнение обаче, всеки нормално мислещ гражданин трябва да знае какви са основните позиции в един дебат, защо ние подкрепяме определена позиция, кои страни са "за" и "против" в обсъжданията и т.н.

2) Програмата е толкова общо написана, че по същество нищо не става ясно. Както е посочено в уводните бележки, "позициите са разработени и обсъждани от работните групи и ведомствата съобразно тяхната компетентност по разглежданите въпроси.". Това означава, че има готови становища, които според нас задължително трябва да са публични. Само по този начин ще можем да преценим до колко са защитени реално интересите на България.

3) Бегъл поглед върху обемния документ би намерил някои нелогични позиции на българското правителство, като например, "България ще продължи да участва в дискусиите относно общата консолидирана данъчна основа за облагане на предприятията, която е средство за  преодоляване на пречките пред вътрешния пазар и борба с вредната данъчна конкуренция"

Като обобщение ще кажем, че е добре, че има изготвен подобен документ. Представената годишна програма обаче е механично обединение на резюмета от всички министерства и по никакъв начин не ориентира гражданите по конкретните позиции на страната ни.

С това се превръща в поредния документ, изискван от ЕС, който не е ориентиран директно към българските граждани.