Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

България се развива, но не се затопля*

Автор: Петър Ганев / 30.11.2007
Оцени тази статия:

От 177 държави страната ни е на 53-то място по Индекс на човешкото развитие (ИЧР), който е неотменна част от Доклада за човешкото развитие 2007/2008. В тазгодишния индекс са използвани данни за 2005 година.

Индексът на човешкото развитие измерва „достиженията по отношение продължителността на живота, образованието и реалните доходи" и на практика е един по-широкообхватен показател за развитието на отделните нации, който не се предопределя единствено от равнището на доходите на хората. През тази година класацията се оглавява едновременно от Исландия и Норвегия с резултат 0.968, докато последното място е за Сиера Леоне с резултат 0.336.

Резултатът на България продължава да се подобрява през годините. През 1980 г. той е бил 0.771, през 1990 г. - 0.794, през 2000 г. - 0.8 и през настоящата година (с данни за 2005 г.) достига 0.824. Това ни отрежда 53-то място, като страната непосредствено пред нас е Мексико с резултат 0.829.

Благосъстоянието не се определя единствено от брутния вътрешен продукт

Ясен пример за особения поглед на „Изследването на човешкото развитие" към благосъстоянието на хората е едно сравнение между резултата на България и този на Саудитска Арабия. Докато по показателя БВП на глава от населението (и то по паритет на покупателна способност) Саудитска Арабия ни изпреварва почти двойно, то в класацията за човешко развитие България е на по-предна позиция.

Имайки предвид, че докладът на ПРООН е насочен към климатичните промени или казано по-просто - глобалното затопляне, може би е удачно да видим какви са данните за България.

Оказва се, че в Националния институт по метеорология и хидрология има данни за температурата в страната за периода от 1900 до 2000 година. Интересно е, че според тези данни въпросното глобално затопляне явно не се случва в България. През 20-те и 50-те години на 20-и век температурите са били същите като тези в края на века. Дори през 50-те години аномалиите на средната годишна температура са били по-големи, отколкото в момента.

* За първи път статията е публикувана във вестник Класа на 30 ноември 2007 г.