Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

"Булгартабак" иска обратно ценовия монопол

16.12.2006
Оцени тази статия:


Още не са минали и три месеца от решението за либерализиране на цигаренияпазар (това се случи на 1 януари 2005 г.) и вече от “Булгартабак холдинг”са отправили официално искане, до Министерство на финансите, цените на цигаритепак да се определят административно от правителството. Либерализиранетодава възможност на производители и вносители сами да определят цените натютюневите изделия, като само ги регистрират във финансовото министерство.Георги Костов, управляващ директор на “Булгартабак”, изрази опасения челиберализираният пазар може да създаде хаос и нелоялна конкуренция. Спореддумите му “след като приватизацията не се осъществи, интересите на холдинга,трябва да бъдат защитени”.

Какви могат да бъдат очакваните ефекти:

1/ Ако правителството драстично променя условията на един пазар през тримесеца това би създало изключителна нестабилност на средата за бизнес. Ощепо-важното е, че след като декларираната от правителството цел е въвежданена пазарна икономика в България не би трябвало, в никакъв случай, да сеправят стъпки в обратната посока, което обикновено удължава процеса с годинии създава основателно недоверие сред инвеститорите.

2/ Явно от “Булгартабак” са осъзнали, че не могат да оцелеят в условиятана свободна конкуренция, въпреки всички държавни субсидии и единствениятизход е връщането на монопола. Преди либерализирането на пазара променив цените можеха да се правят най-много два пъти в годината поради тромаватапроцедура. Освен това е имало случаи когато вносители на цигари в Българияса предлагали за регистриране по-ниски цени на продаваните от тях цигари,но те не са били одобрявани, за да се защитят интересите на “Булгартабак”.На практика искането от холдинга е правителството да субсидира тях и производителитена тютюн, като едновременно с това силно ограничи възможностите за конкуренция.

3/ Изглежда че от “Булгартабак” считат всяка ценова конкуренция за нелоялна(следвайки думите на г-н Костов) и косвено признават, че не биха могли даиздържат на очертаващия се ценови натиск от страна на вносителите.

4/ От цялата ситуация можем да си направим извода, че явно има намерениеза замразяване продажбата на “Булгартабак”. Това следва от факта, че либерализиранетона пазара беше прокламирано като мярка за повишаване интереса към холдинга.След като възниква инициатива за връщане на монопола, вероятно има неформалноспоразумение за запазване на държавния му статут.

5/ Ако не се продадат предприятията от сектора ще продължат да трупат загуби,така че с всяка изминала година ще стават все по-непривлекателни за продажба.Ще се налагат допълнителни субсидии от страна на държавата. Като цяло конкурентноспособносттана отрасъла ще намалява. За 2005 г. предвидените премии за тютюнопроизводителитевъзлизат на 111.7 млн. лв., което е около два пъти повече от субсидиятаза останалата част от земеделието, която е 65 млн. лв. (не включвам кредититеи временната финансова помощ). Това означава, че този отрасъл е най-силнозависим от държавна помощ и съответно – най-далеч от пазарни отношения всравнение с цялото земеделие.
Повечето съседни страни приватизираха този отрасъл, така че очакването епрез следващите години тютюнопроизводството да произвежда продукция самоза вътрешния пазар, поради липса на друго търсене.

6/ След влизането в ЕС и отпадането на митата за внос, демонополизиранетоще се случи по пазарен начин, защото по-ефективните производители ще изместятниско ефективните. Освен това през следващите години акцизите върху местнитецигари постепенно ще нарастват, за да се достигне изискваното от Европейскиясъюз минимално ниво, което е 57% от продажната цена, но не по-малко от 2.5лева на кутия. Това гарантира значително покачване на цените на цигарите,произвеждани от Булгартабак и относителна загуба на конкурентност спрямочуждите производители. С други думи, пред Булгартабак се задават труднивремена. При този сценарии е възможно да се стигне до фалит на “Булгартабак”,ако не се приватизира преди това.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).