Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

БСП предлага намаление на осигуровките... Браво!

Автор: Адриана Младенова / 29.08.2008
Оцени тази статия:

Тази седмица изпълнителното бюро на БСП предложи осигуровките да намалеят с 2 процентни пункта от 1 януари 2009 г. По този начин най-големият коалиционен партньор заяви публично позицията си. Ако това се случи, правителството ще продължи за четвърта поредна година тенденцията за намаление на преките данъци. Което вече се доказа като успешна стратегия, от която печелят и работещите, и държавата.

По конкретно, предложението на БСП предвижда работниците да внасят 6% от брутната си заплата за пенсии (вместо 8%, които бяха разпространени в публичното пространство след срещата на коалицията в Катарино), 10% да бъдат за сметка на работодателите и 12% за сметка на държавата. По този начин, общата вноска за фонд „Пенсии" ще бъде 28%. В момента вноската е 22% (за трета категория труд), но тя се разпределя между само работници и работодатели, по следния начин: 8,8% за служителите и 13,2% за работодателите. Предложението на БСП означава на практика, че осигурителното бреме ще се понижи с 6 процентни пункта от следващата година.

Трябва да се знае, обаче, че влизането на държавата като страна в осигурителния процес е легитимиране на статуквото, а не промяна в начина на функциониране на пенсионната система. И в момента държавата финансира над 50% от разходите за пенсии под формата на субсидия от републиканския бюджет към НОИ, изплащане на социалните осигуровки на държавните служители и заетите в бюджетната сфера, субсидиране на губещи държавни предприятия. Новият модел на финансиране на НОИ е само счетоводен и не решава проблема с финансовата нестабилност на социално осигурителната система, основана на разходопокривен принцип, в условията на застаряващо население. Необходима е по-решителна реформа, насочена към увеличаване на втори стълб на пенсионната система и постепенно преминаване изцяло към капиталов принцип на осигуряване, чрез внасяне на средствата в лични пенсионни сметки, които се капитализират.

Нашите коментари относно предложението на БПС:

  • Предложението ще доведе до реално намаление на данъчно-осигурителната тежест за работещите и ще остави повече разполагаем доход в ръцете на данъкоплатците. При равни други условия, това означава повече спестявания и инвестиции в икономиката, повече стимули за работа, излизане на светло на частния сектор, по-малко свръхданъчно бреме, по-малко безработица и по-висок икономически растеж като резултат от всички тези ефекти.
  • Осигуровките представляват най-високият данък в момента в България. Намалението им ще въздейства благоприятно върху производителната част от икономиката. За разлика от други идеи, които се лансират в публичното пространство за намаление на данъците за определени групи и сектори, чрез това предложение се спазва принципът на данъчна неутралност и равнопоставеност на всички сектори и отрасли в икономиката.
  • Бюджетът може да си позволи да се намалят преките данъци, без това да наруши неговия положителен баланс. През 2006 г. при намаление на осигуровките с 6 процентни пункта имаше преизпълнение на приходите от осигурителни вноски в със 7,8%. През 2007 г. постъпленията от социални и здравноосигурителни вноски е със 7% повече от планираното, въпреки намалението на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" с 1 процентен пункт и за фонд „Безработица" с 2 процентни пункта от 1 октомври 2007 г. Данните за изпълнението на бюджета за полугодието показват, че ако осигурителната тежест беше премахната, бюджетът пак щеше да бъде на излишък с цели 1.277 млрд. лв.[1] В тази сметка не се отчитат динамичните ефекти от намаление на данъчното облагане, които се изразяват в по-голяма икономическа активност и намаление на сивия сектор в икономиката.


 


[1] Вижте статията на Димитър Чобанов в брой 388 от бюлетина "Изпълнението на бюджета за полугодието".