Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

БМА обявява конкурс за студентско есе 2012

18.11.2011
Оцени тази статия:

БЪЛГАРСКАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

Обявява деветия годишен

Конкурс за студентско есе

 

На една от следните две теми:

1. "Раждане и загиване на глобална валута"

2. "Бели пари за черни дни" или "Яж, пий и си носи новите дрехи" (теоретична и емпирична обосновка на предпочитаната стратегия)"

В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.

На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през март-април 2012 г.

Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 28 февруари 2012 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org