Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бизнесътиска, министърът не, и обратното

15.12.2006
Оцени тази статия:

На месечната среща на Българска международна бизнес асоциация (БИБА)вицепремиерът Лидия Шулева представи намеренията на правителствотоза подобряване на бизнес климата в страната. От коментарите в пресаталипсват някои важни оценки на случилото се.

Според вицепремиера Шулева, правителството няма да прави, а именно:да инициира промени в кодекса на труда. Според нея, ангажимент напредставителите на бизнеса (които са недоволни от съществуващите разпоредбина кодекса) е да предложат промени, след което да преговарят със синдикатите,и накрая в правителството да постъпи съгласуван и приет от всичкипроект.

На практика това означава отказ от поемане на отговорност за реформив регулирането на трудовия пазар, и следователно – отказ от заеманена позиция от страна на настоящия министър на икономиката и бивш министърна труда. От друга страна, подобно развитие разкрива пълната липсана лидерство и смелост в бизнес средите да започнат дискусия по регулативенпроблем, който очевидно влияе на собствения им бизнес.