Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бизнес климат и очаквания на компаниите в ЕС и България*

Автор: Георги Добрев * / 08.07.2022
Оцени тази статия:

* Авторът на статията е стажант в ИПИ

На 17 юни, Евростат публикува ежемесечния анализ от поредицата Recovery Dashboard,  който проследява степента на възстановяване от Ковид пандемията в държавите членки на ЕС. В интерактивната карта е представен панел от индикатори, представящи данни за икономически растеж, бизнес среда, опазване на околната среда, социалното развитие и други. Един от фокусите в анализа е върху данните за промишлеността, търговията на дребно и икономическите сантименти в обществото. Прегледът на тези индикатори от една страна би показал до каква степен България се възстановява от икономическите шокове причинени през пандемията, а от друга - като насока за ефектите от високата инфлация, цената на горивата и започналото затягане на монетарната политика. 

 В ЕС общата картина изглежда благоприятна - спрямо февруари 2020г индексът на предлагането на услуги нараства с 7,8%, като бележи по-висок растеж от индустрията, която добавя 1,6 % за същия месец. Икономическият сантимент - индикатор измерващ мнението за бъдещето на предприятията в различни сектори, спада в три последователни месеца. Тази година индексът през февруари е с 8,6% по висок от този за същи месец през 2020 г., но трудната икономическа обстановка, повлияна от вече споменатите фактори, вероятно е предизвикала спада от -7,5% отчетен през месец май. Търговията на дребно отбеляза спад за април с -1,3%, но въпреки това нивата остават над тези отпреди пандемията. 

Динамиката на показателят на за икономическия сантимент в България допълва картината на случващото се в страната на фона на високата инфлация, растящите цени на енергоносителите и предизвикателствата пред фискалната политика в политическа несигурност. Спрямо началото на 2020 година, през май индикаторът спада с 8,1%. Това показва липса на възстановяване до нивата преди Ковид, но също е и в унисон с разразилата се икономическа криза. В контекста на 2022г, страната отбеляза отново плавен спад като индексът губи 6,9% от отчетеното през януари. Тук е важно да отбележим, че в изчислението на индикатора най-голяма тежест имат предприятията от промишлеността (40%) и услугите (30%), което значително намалява влиянието на нагласите на потребителите в оценката на икономиката. 

 

Източник: Евростат

Текущите бизнес наблюдения на Евростат показват, че търговията на дребно в България, подобно на тенденцията в ЕС, отбеляза малък спад в реално изражение от -0,8% за месец април. Отчитаме пълно възстановяване спрямо нивата отпреди ковид кризата и дори и растеж от 5,5%. Интересно е да се разгледа  кои групи предприятия дърпат представянето на индекса надолу през април. Най висок спад показват настроенията в компаниите, занимаващи се с търговия с медицинските продукти и козметиката, които губят -8,6% от началото на годината до април, продажбите на хранителните стоки и тютюневите изделия също намаляват незначително. Във всички останали групи фирми се наблюдава леко нарастване от между 2 и 5%, а при търговията с облекло и текстил наблюдаваме ръст от цели 17,5%. Забавеният растеж в повечето сектори извън облеклото е индикация за опасността от предстоящо влошаване на показателя в следващите месеци.  Големият спад в потреблението на медицински продукти е логичен  след затихването на пандемията; за останалите фирми в остава предизвикателство справянето с покачващата се инфлация и усещането за несигурност в потребителя.

 

Източник: Евростат

Ако насочим вниманието си към промишлеността в България, подобно на търговията забелязваме минимален спад в общия индекс за всички производства, а нивото на индекса е с 18,1% по-високо от отчетеното през февруари 2020.  Тази стойност е с 14,8 % по-висока от нивото на индекса за ЕС през април. Данните обаче показват и неравномерността на възстановяването. Ако вземем под внимание  добивната промишленост, забелязваме спад от нивата на индекса от началото на годината, като между март и април той отбелязва понижение от цели 16,3%. Данните в преработващата промишленост дават противоположна картина - индексът не спира да нараства от началото на годината до април, макар и със забавени темпове. Между януари и февруари промяната е минимална, за март ръстът е 2,3%, а април добавя още 3,3%. 

 

Източник: Евростат

Данните за търговията и промишлеността сочат, че България като цяло успява да се възстанови от пандемията. Нивото на икономическия сантимент обаче все още не успява да възвърне стойността си преди началото на 2020 г. Към момента това е характерно за целия ЕС и в следващите месеци би било трудно да се очаква покачване. Въпреки икономическите шокове в месеците до април засега  индексите в на търговията на дребно и индустрията остават над средноевропейските нива. Икономическата несигурност продължава да е видима в стойностите на други индикатори– например за инфлация и очакваното увеличение на бюджетния дефицит - и е възможно в рамките на месеци да прелее към други компоненти от панела за оценка на възстановяването.